منطقه آزاد کیش

منطقه آزاد کیش

گمرک منطقه آزاد کيش

کنترل واردات و صادرات کالا از کيش به ساير نقاط دنيا و بالعکس به عهده گمرک سازمان منطقه آزاد کيش است. عمليات گمرکى در منطقه آزاد کيش با سرعت و سهولت انجام مىشود. اما اين سرعت و سهولت ناشى از حذف تشريفات قانونى نيست. در منطقه آزاد کيش کليه کالاهاى تجارى که از طريق هواپيما يا کشتى وارد جزيره مىشود، ابتدا به انبارهاى گمرک منتقل و قبض انبار آن به شرکت حملکننده يا ناخداى شناور حمل مىگردد. صاحبان کالا با در دست داشتن قبض انبار و بارنامه يا مانيفست، صورتحساب خريد (فاکتور)، ليست عدل بندى کالا گواهى مبداء و گواهى بهداشت (حسب مورد) در واحد ارزشيابى گمرک منطقه آزاد کيش مراجعه مىنمايند.

کليه امور گمرکى منطقه آزاد کيش توسط سه واحد تابعه شرکت بازرگانى کيش انجام مىشود:

 1. گمرک فرودگاه کيش: وظيفه گمرک فرودگاه کيش عبارت است از:
  • کنترل پروازهاى خارجى به کيش از جهت مقدار و تنوع کالاى همراه مسافر و کالاهاى تجارى و تعيين و اخذ ”عوارض کالا“ برابر قانون مناطق آزاد کشور. ۲. گمرک بندرگاه: وظيفه گمرک بندرگاه عبارت است از:
 2. گمرک بندرگاه: وظيفه گمرک بندرگاه عبارت است از:
  • نظارت بر واردات و صادرات کالاهائى که از طريق خطوط دريائى به جزيره کيش وارد يا از آن خارج مىشود، طبق قوانين و ضوابط مناطق آزاد کشور و تعيين و اخذ ”عوارض کالا“.
  • صدور گواهى مبداء
  • صدور اجازه کتبى ورود و خروج (مانيفست) براى شناورها
  • صدور کارت مسافري

راهنمای منطقه آزاد کیش

 • شرکتهای هواپیمائی
 • شرکتهای کشتیرانی و خدمات کشتیرانی
 • مساجد
 • تشکیلات اداری
 • شرکتها و مؤسسات تحت پوشش
 • بانکها
 • مهمانسراها
 • مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و هنری
 • مراکز انتظامی
 • بازارها و مراکز عرضه موادغذائی و ...
 • شرکتها
 • شرکتهای تاکسیرانی و آژانسها
 • مراکز بهداشت و درمان
 • سایر مراکز خدماتی
 • تشکیلات اداری سازمان
 • خدمات
 • طرحها و پروژهها
 • رستورانها
 • مراکز آموزشی
 • مراکز آتشنشانی
 • روند تولید آب و برق در کیش
 • شرکتهاى کشتيرانى و خدمات کشتيرانى
 • يکى از زمينههائى که مىتواند ديدار از منطقه آزاد کيش را جذابتر و دلچسبتر کند، عزيمت به جزيره از طريق دريا است. سفر دريائى براى بيشتر ايرانيانى که در استانهاى بدون دريا زندگى مىکنند موقعيتى براى انجام يک تجربه دلپذير است و در حقيقت مىتواند شروع خوبى براى يک دوره مدت يا بلند استراحت در جزيره باشد.
  در حال حاضر مسئوليت اصلى رساندن مسافران دريائى را شرکت کشتيرانى والفجر ۸- وابسته به شرکت کشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به عهده دارد. شناورهاى شرکت والفجر همه روزه (بهجزء سهشنبهها) از بندر لنگه به سوى جزيره کيش عزيمت مىکنند. مدت سفر دريائى از بندر لنگه تا کيش در حال حاضر ۴ ساعت است، اما در آينده نزديک با به راه افتادن خط شناورهاى تندرو شرکت والفجر که ظرفيت ۲۴۰ نفر مسافر را دارد اين مدت به ۲ ساعت کاهش مىيابد. مسير ديگر که براى سفر دريائى به کيش وجود دارد، مسير بندر چارک به کيش است که به وسيله قايقهاى سرپوشيده انجام مىشود. اين قايقها فاصله ۳۰ کيلومترى بندر چارک تا کيش را در مدت يک ساعت طى مىکنند. ضمناً از اين طريق امکان انتقال خودروهاى شخصى به جزيره هم براى مسافران وجود دارد. البته کسانى که چنين قصدى دارند، قبلاً بايد در بندر لنگه از دفتر سازمان منطقه آزاد کيش دفترچه (کارنه) براى اتومبيل خود دريافت کنند. در دفترچه مزبور شرايط انتقال اتومبيل به داخل جزيره بهصورت کامل قيد شده است.