ترخیص کالا - گمرک گناوه

ترخیص کالا - گمرک گناوه

بندرگناوه

یکی از شهرهای استان بوشهر بندرگناوه میباشد. بندرگناوه در بین بندر بوشهر و بندر دیلم قرار گرفته است. بندرگناوه بندری تجاری است که با کشورهای حوزه خلیج فارس ارتباط دریایی دارد. شهرستان گناوه مساحتی حدود ۱۸۳۷ کیلومتر دارد. این شهرستان از جنوب به شهرستان بوشهر، از شمال به شهرستان دیلم، از مشرق به شهرستان دشتستان و از مغرب به خلیج فارس منتهی میشود. به جز تجارت به علت نزدیکی به خلیج فارس صادرات و واردات دریایی، صیادی و کشاورزی از دیگر فعالیت های اقتصادی مردم این بندر میباشد.